nasze Allegro
Kliknij aby przejść do formularza.
wpisz kod lub nazwę części albo numer serwisowy pralki, zmywarki ... itp.
  
Części zamienne      info
Pralki i Suszarki
Lodówki i Zamrażarki
Zmywarki
Kuchnie i Piekarniki
Okapy
Kuchnie Mikrofalowe
Części w Promocji

REGULAMIN SKLEPU DOM SERWIS SP. Z O.O.

Korzystając ze stron serwisu internetowego firmy Dom Serwis sp. z o.o. akceptują Państwo bez ograniczeń oraz jakichkolwiek zastrzeżeń niniejsze zasady. Każdy korzystający z serwisu internetowego firmy Dom Serwis sp. z o.o. oświadcza, ze zapoznał sie z treścią niniejszej "noty prawnej" oraz zobowiązuje sie do bezwarunkowego przestrzegania jej postanowień.
Wszystkie informacje zawarte w niniejszym serwisie internetowym maja charakter wyłącznie informacyjny.
Firma Dom Serwis sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, utracone korzyści, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z korzystania z serwisu internetowego lub informacji w nim przedstawionych.
Firma Dom Serwis sp. z o.o. nie udziela również jakiejkolwiek gwarancji, dotyczącej formy, treści oraz aktualności zamieszczonych informacji.
Firma Dom Serwis sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych zmian w serwisie internetowym bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników serwisu.
Informacje na stronach internetowych nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu Art. 66 i następne Kodeksu cywilnego i nie wiążą prawnie firmy Dom Serwis sp. z o.o. Informacje o sugerowanych cenach produktów podane na stronie internetowej lub uzyskane za pośrednictwem serwisu internetowego maja charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty sprzedaży produktów w rozumieniu Art. 66 i następne Kodeksu cywilnego oraz nie wiążą prawnie firmy Dom Serwis sp. z o.o. Aktualne ceny mogą odbiegać od podanych w serwisie internetowym i sa dostępne w punkcie sprzedaży detalicznej. Firma Dom Serwis sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów w dowolnym czasie i bez powiadomienia.
Firma Dom Serwis sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakakolwiek stronę internetowa, pocztę elektroniczna lub inna usługę sieci Internet - a która jest lub może być powiązana ze strona internetowa firmy Dom Serwis sp. z o.o.
Korzystanie ze stron internetowych lub poczty elektronicznej do których sa łącza ze strony internetowej firmy Dom Serwis sp. z o.o. odbywa sie tylko i wylacznie na własne ryzyko Uzytkownika.
Zawartość serwisu internetowego wraz z wszelkimi materiałami sa prawnie chronione. Wszelkie informacje zawarte w serwisie niezależnie od formy, kompletności mogą być wykorzystywane tylko po uzyskaniu pisemnego zezwolenia od firmy Dom Serwis sp. z o.o.

Formy płatności w Sklepie Dom Serwis Sp z o.o.

1. Zapłaty za zamówione Towary można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
a. za pobraniem, czyli osobiście, gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Firmy Kurierskiej.
b. przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Sprzedawcę numer konta w procesie realizacji
c. przelewem elektronicznym (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim)
ePrzelewy realizowane są w ten sposób, że Klient dokonujący zakupów w sklepie internetowym wybiera jako formę płatności jeden z powyższych sposobów płatności online i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku.
Po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy.
Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony internetowe sklepu.
ePrzelewy:
· Płacę z inteligo (inteligo)
· mTransfer (mBank)
· MultiTransfer (MultiBank)
· Płać z Nordea (Nordea)
· Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
· Przelew z BPH (Bank BPH)
· Płacę z iPKO (PKO BP)
· Pekao24Przelew (Bank Pekao)
· Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
· PayWay Toyota Bank (Toyota Bank
· MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
· Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
· Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
· Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)
· Płać z ING (ING Bank Śląski)
· Credit Agricole Bank Polska S.A.
· Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
· db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
· Alior Sync
· Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.)
· Płacę z IKO
· Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.)
· Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.)
· PeoPay (Bank Pekao S.A.)
Przelewy półautomatyczne:
· Deutsche Bank Polska S.A.
· Invest Bank S.A.
· Kredyt Bank S.A.
· Raiffaisen Bank Polska S.A.
· Bank Pocztowy S.A.
· Bank Spółdzielczy we Wschowie
· Millennium Bank S.A.
· Credit Agricole Bank S.A.
· Bank DnB Nord Polska S.A.
· Bank PKO S.A.
· Inteligo Services
· Bank Zachodni WBK S.A.
· Bank Pekao S.A.
d. kartą płatniczą.
Karty płatnicze:
· Visa
· Visa Electron
· MasterCard
· MasterCard Electronic
· Maestro
Płatności online obsługuje firma eCard S.A.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w punkcie 1, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.
4. W przypadku wybranych Towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

II. Zwroty i Reklamacje
1. Kupujący ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14  dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).:
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
a. pisemnie na adres: Dom Serwis Sp z o.o. os.Willowe 30 31-902 Kraków
b. osobiście pod adresem j.w.
c. w formie elektronicznej na adres email : bogdan.lizak@agdserwis.com.pl
2. Kupujący ma prawo do zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
3. Zarówno odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jak i zwrot zakupionego towaru, o którym mowa w ust 2 powyżej możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym.
4. Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu przez Sprzedawcę. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.
5. Reklamacje dotyczące wad zakupionych towarów należy zgłosić Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia odebrania przesyłki.
6. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanych towarów.
7. W razie niezajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanego towaru przez Sprzedawcę, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za zasadną.

III. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych:
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji Państwa zamówień w naszym serwisie.
2. Sprzedawca zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Sprzedawcy.
3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
5. Sprzedawca nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących.